Algemene voorwaarden

DE SPELREGELS

 

Jouw relatie als gebruiker met ons, Gerrard Street (met KvK-nummer: 66099471), is aan deze algemene voorwaarden, samen met de verwijzingen die ze bevatten, onderworpen en worden hierna genoemd: de Voorwaarden. Lees dit document aandachtig door voordat je via de Website de kopkoptelefoon bestelt om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden die op het moment van je aankoop van toepassing zijn, begrijpt.

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@https://gerrardstreet.nl/wp-content/uploads/2017/12/2020-Switch-1.pngreet.nl of per post: Gerrard Street, Blaak 6, 3o11 TA Rotterdam. We zijn telefonisch bereikbaar op 0636444658. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 maart 2019.